صادرات آلومینیوم آلیاژی

  • خانه
  • صادرات آلومینیوم آلیاژی

جزییات محصول

شرکت آریا کابل فدک تنها صادر کننده آلومینیوم آلیاژی در ایران میباشد
عمده محصولات این شرکت به کشورهای چین، ترکیه، عمان و کره صادر میگردد.
در این خصوص این شرکت فعالیت گسترده ای با بازرگانان ایرانی و خارجی ایجاد کرده است.
در این راستا تمام ساز و کار اداری طی شده و این شرکت برای صادرات، تمهیدات به خصوصی در نظر گرفته است تا تحریم ها خللی در روند کاری بازرگانان ایجاد ننماید.

برای اطلاعات بیشتر:

02122360900 الی 2  و 09353033233
Real Time Web Analytics