صادرات مس و مفتول مس

  • خانه
  • صادرات مس و مفتول مس

جزییات محصول

مفتول مس از کارخانه ما در ایران بارگیری و به انبارهای ما در ترکیه و عمان منتقل میشود.

شما میتوانید مفتول مس خریداری شده را از انبارهای کارخانه در کشور ترکیه و عمان تحویل بگیرید.

در واقع صادرات به هر یک از کشورهای مد نظر شما امکان پذیر است، طبق این روند شما در واقع از طریق شرکت ترک یا عمانی میتوانید وارد عمل شوید
و تمام مراودات از طریق بانک های خارجی و حمل نقل های بین المللی انجام شده و اسمی از شرکت ایرانی بیان نمیشود(برای تحریم کشور عزیزمان)

برای اطلاعات بیشتر

02122360900 الی 3    و 09353033233

Real Time Web Analytics