فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در حال حاضر بزرگترین مجتمع تولیدی فولاد کشور بوده و شرکت آریا کابل فدک یکی از بزرگترین تامین کنندگان این شرکت در زمینه تولید مقاطع آلومینیومی و مفتول آلومینیومی می باشد.

Real Time Web Analytics