ایران خودرو

ایران خودرو

شرکت ایران خودرو بزرگترین شرکت خودرو سازی ایران بوده و در حال حاضر شرکت آریا کابل فدک به عناون اولین تامین کننده طیف گسترده ای از شمش های آلومینیوم آلیاژی این شرکت فعالیت دارد ، که نام بخشی از شمش های آلومینیوم آلیاژی مورد نیاز شرکت ایران خودرو که توسط شرکت آریا کابل فدک تولید می شود در ادامه قابل مشاهده است:

AS9U3
AS7G06
AS7G03
AS7U3G
AlSi10Mg
AS5U3G
AS12
LM21
LM4

 

Real Time Web Analytics