دستگاه اسپکترومتر پرتابل مدل SpectroPort

  • خانه
  • دستگاه اسپکترومتر پرتابل مدل SpectroPort

دستگاه اسپکترومتر پرتابل مدل SpectroPort

SpectroPort

دستگاه اسپکترومتر پرتابل که توسط شرکت اسپکترو آلمان ساخته شده است ، که جهت بررسی آنالیز شیمیایی شمش های آلومینیوم آلیاژی تولیدی این شرکت استفاده می شود. لازم به ذکر است که این دستگاه به صورت منظم توسط CRM های استانداردی که از اروپا تهیه می شود کالیبره می گردد.

سایر گواهینامه ها

Real Time Web Analytics