گواهینامه ISO/TS 16949:2009

  • خانه
  • گواهینامه ISO/TS 16949:2009

گواهینامه ISO/TS 16949:2009

دریافت گواهینامه ISO 16949:2009

این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه ISO 16949:2009 برای تولید شمش آلومینیوم آلیاژی گردیده است.

سایر گواهینامه ها

Real Time Web Analytics