ضمن تشکر از حضور شما سروران گرامی در غرفه این شرکت در سالن 38B این شرکت آمادگی خود را جهت انجام مذاکرات سازنده با صنایع خودرو سازی مرتبط با تولیدات این شرکت در سالن 38B اعلام می دارد.