این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IQNet برای تولیدات خود شده است.