این شرکت برای اولین بار در ایران موفق به دریافت گواهینامه ISO/TS 16949:2009 برای تولید شمش آلومینیوم آلیاژی گردیده است.